Composer : Alexander Glazunov, Nikolai Ovsiannikov-Kulikovski (Michael Goldstein)
Conductor : Yevgeny Mravinsky
Ensemble : Leningrad Philharmonic Orchestra

Label : Melodiya
Lossless + Cover
Not my rip

Tracklist :

Alexander Glazunov
Symphony no.4 in E flat majot, op.48

Nikolai Ovsiannikov-Kulikovski (Michael Goldstein)
Symphony no.21 in G minor

Link in comment

2 comments: